Tlačivá a dokumenty


Názov  
03 - Rozpočet MČ BA-Rača na rok 2010 - Tabuľková časť Stiahnuť
04 - Záverečný účet MČ Bratislava – Rača za rok 2010 Stiahnuť
05 - Záverečný účet MČ Bratislava – Rača za rok 2009 Stiahnuť
04 - Zmena rozpočtu na rok 2009 k 15.12.2009 Stiahnuť
03 - Zmena rozpočtu na rok 2009 k 7.9.2009 Stiahnuť
02 - Informácie o plnení rozpočtu v roku 2009 Stiahnuť
01- Rozpočet MČ Bratislava - Rača na rok 2009 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2014 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2013 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2012 Stiahnuť
A.Záverečný účet MČ BA - Rača za rok 2014 Stiahnuť
B.Záverečný účet MČ BA - Rača za rok 2014 - programová časť Stiahnuť
A Záverečný účet MČ BA - Rača za rok 2013 Stiahnuť
B Záverečný účet MČ BA - Rača za rok 2013 - programová časť Stiahnuť
Záverečný účet MČ Rača za rok 2012 Stiahnuť
Programové plnenie za rok 2012 Stiahnuť
Záverečný účet za rok 2011 Stiahnuť
Programové plnenie za rok 2011 Stiahnuť
Záverečný účet za rok 2010 Stiahnuť
Záverečný účet za rok 2009 Stiahnuť
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »