Tlačivá a dokumenty


Názov  
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuť
Žiadosť o výmenu evidenčného čísla za súpisné Stiahnuť
VZN č. 6/2012 o miestnych daniach Stiahnuť
POUČENIE pre organizátorov kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Stiahnuť
Formulár návštevníka zberného dvoru Stiahnuť
Prevádzkový poriadok zberného dvoru Stiahnuť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy Stiahnuť
Záverečný účet MČ BA Rača za rok 2015 - plnenie programového rozpočtu Stiahnuť
Záverečný účet MČ BA Rača za rok 2015 Stiahnuť
Žiadosť na určenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuť
Žiadosť o potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla Stiahnuť
Cyklotrasa Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Fiat Scudo. Stiahnuť
Výzva-na-odstránenie-motorového-vozidla-majiteľovi-Opel-Jurkovičova. Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Opel Dopravná .. Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Nissan Račianska .. Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej peňažnej výpomoci pri narodení dieťaťa Stiahnuť
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuť
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuť
Úprava rozpočtu MČ BA- Rača na rok 2016 zo dňa 20. 09. 2016. Stiahnuť
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »