Túlavé divadlo - Jakub Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky“

Obrázok ku správe: Túlavé divadlo - Jakub Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky“
06.07.2020 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača vás pozýva dňa 13.7. 2020 o 19.00 hod. na nádvorie Koloničovej kúrie na divadelné predstavenie Hamlet, alebo nález lebky, ktoré vám predvedie zoskupenie hercov z Túlavého divadla. Pokračujeme divadelnými pondelkami v lete na nádvorí kultúrnej pamiatky - Koloničovej kúrie netradične, a to pouličným predstavením Hamlet, alebo nález lebky, ktoré  získalo cenu za réžiu a ocenenie za inscenáciu na medzinárodnom festivale. Zakladateľmi Túlavého divadla sú Jakub Nvota a Kamil Žiška a v divadle môžete vidieť aj mnohé iné známe tváre. Zakladajúce osobnosti divadla - Jakub Nvota a Kamil Žiška - dodnes vytvárajú autorské duo a vo vzájomnej spolupráci okrem iných aj série pouličných predstavení, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju tohto žánru na Slovensku. Pozvanie pozrieť si predstavenia pod holým nebom, v netradičnom prostredí s nádychom histórie prijali aj bývalí račianski divadelní ochotníci, ktorí si ešte pamätajú aj svoje posledné odohrané predstavenie v Rači.   

TÚLAVÉ DIVADLO, Jakub Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky“

Unikátna verzia najslávnejšej Shakespearovej drámy spracovaná do komediálnej podoby! Čo sa stane z najslávnejšej Shakespearovej tragédie, keď sa ju pokúsi zahrať podivná spoločnosť potulných hercov? No predsa skvelá výbušná komédia.

18:00 h • Výstava fotografií a spomienok - Račiansky muzeálny spolok
Račiansky múzeálny spolok: „Myšlienka tradície letného divadla na nádvorí Koloničovej kúrie nás priviedla ku spomienkam na ochotnícke divadlo v Rači.“

Koloničova kúria
13.7. 2020
18.00 hod.
Vstup: Zadarmo


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.