Úmrtie

Kontakt

Matrika
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Jana Slaninková
02/49 11 24 15
jana.slaninkova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok zatvorené
Utorok zatvorené
Streda zatvorené
Štvrtok zatvorené
Piatok zatvorené
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené
Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu. Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Mestská časť Bratislava-Rača zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jej území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý  vystaví  prehliadajúci lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.