Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 09.01.2019
  Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín .
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Ďurian Milan.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 09.01.2019
  Návrh na územné rozhodnutie „Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA .
  EIA
 • 07.01.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Družstvo práce a istoty Tisovec
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.01.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – DD servis s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.01.2019
  Verejný opis veci – zbraň .
  Oznamy / Výzvy
 • 07.01.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Dimeo Daniel John .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.01.2019
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 409/2018 .
  Oznamy / Výzvy
 • 04.01.2019
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača.
  Správne konania
 • 02.01.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky : Meziani Scarlett, Prokeš Ján .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Renault Clio BL-146 ML .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Opel Astra LV860DH.
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2018
  „Oznam pre chovateľov“ + príloha „Registrácia chovu“ .
  Oznamy / Výzvy
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
  Správne konania
 • 23.11.2018
  Verejná vyhláška : Rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/13244-2/MEN - vozidlo Opel Astra .
  Oznamy / Výzvy
 • 19.11.2018
  Stavebné povolenie - VN pripojka pre LBG
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok pri NKD spevnené plochy .
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok objekty D
  EIA
 • 14.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ – BD a OV
  EIA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »