Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 07.01.2020
  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu zn. Daewoo Tico nadobúda štát
  Oznamy / Výzvy
 • 07.01.2020
  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 513/50
  Správne konania
 • 03.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Stočeková Michaela
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 02.01.2020
  Oznámenie o uložení zásielky – Gálik Michal
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Opel Corsa v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Škoda Felícia v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla továrenskej značky VAZ2150 v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Volkswagen Golf v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 25.11.2019
  Oznam o betonáži - Obytný súbor Rínok Rača, Kubačova ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 18.11.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 08.11.2019
  Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO
  Oznamy / Výzvy
 • 23.10.2019
  Logistický areál DOAS Bratislava-Rača – stanovisko k zámeru
  EIA
 • 23.10.2019
  SMART HALA, areál LOGIS Invest a.s. Bojnická 20 – stanovisko k zámeru
  EIA
 • 22.07.2019
  Vyhlásenie verejného opisu veci – zbraň
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2019
  B. D. Rača, s.r.o. - Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2019/015361-12/MAA
  EIA
 • 28.03.2019
  LBG aréna s.r.o. upovedomenie - zacatie konania
  EIA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »