Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 29.07.2022
  Oznámenie o ukončení správneho konania – MUDr. Murár, PhD. a MUDr. Murárová, PhD.
  Správne konania
 • 28.07.2022
  Oznam o uložení zásielky : Pocciová Viera
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.07.2022
  Oznam o uložení zásielky : Zemko Jaroslav
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.3 – Úprava parkoviska pri NKD
  Správne konania
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.3 – Úprava parkoviska pri NKD
  EIA
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.1 – Areálové komunikácie a spevnené plochy (2.etapa), SO 31.2 – Areálové pešie komunikácie (1.etapa), SO 31.8 – Napojenie pešej trasy pri NKD
  EIA
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.1. – Areálové komunikácie a spevnené plochy
  EIA
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-14 – Kryté parkovisko G4, SO-34.4 – Kontajnerové státie č. 4
  EIA
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.1 – Areálové komunikácie a spevnené plochy (2.etapa), SO 31.2 – Areálové pešie komunikácie (1.etapa), SO 31.8 – Napojenie pešej trasy pri NKD
  Správne konania
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.1. – Areálové komunikácie a spevnené plochy
  Správne konania
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-14 – Kryté parkovisko G4, SO-34.4 – Kontajnerové státie č. 4
  Správne konania
 • 27.07.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Prístavba zimnej záhrady na terase bytu č. 10B“
  Správne konania
 • 27.07.2022
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu
  EIA
 • 27.07.2022
  Oznam o uložení zásielky - Fabišek Karol
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 27.07.2022
  Oznam o uložení zásielky - Botlóová Irena
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 26.07.2022
  Oznam o uložení zásielky - Horváthová Nikola, Rýznar Michal
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 25.07.2022
  Oznámenie o uložení zásielky : Morvay Ján, Klimitsová Kvetoslava, Magdolen Marián
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 25.07.2022
  Zrušenie trvalého pobytu : Štvrtecká Emília
  Oznamy / Výzvy
 • 25.07.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Karásek Ľubomír
  Oznamy / Výzvy
 • 25.07.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Fialová Veronika
  Oznamy / Výzvy
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »