Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 05.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Dimeo John Daniel .
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.03.2019
  Kolaudačné rozhodnutie: "Obnova bytového domu" Tbliliská 23,25 Bratislava.
  Správne konania
 • 04.03.2019
  Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie podania: "Obnova bytového domu" Pri vinohradoch 25,27,29, Bratislava.
  Správne konania
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Škoda120L biela BA-073 HV.
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - biela Škoda BA-379 IV.
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Stovíčková .
  Správne konania
 • 01.03.2019
  Výzva - výberové konanie MŠ Tbiliská 2
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva - výberové konanie MŠ Barónka 17
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva - výberové konanie ZŠ s MŠ Komenského, Hubeného
  Oznamy / Výzvy
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 18.01.2019
  Návrh všeobecné záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh VZN o platení úhrad za poskytované soc. služby
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín .
  Oznamy / Výzvy
 • 07.01.2019
  Verejný opis veci – zbraň .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Renault Clio BL-146 ML .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Opel Astra LV860DH.
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2018
  „Oznam pre chovateľov“ + príloha „Registrácia chovu“ .
  Oznamy / Výzvy
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
  Správne konania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »