Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok komunikácie .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok inžinierske siete .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok objekty .
  EIA
 • 10.07.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Mercedes, modrej farby, bez evidenčného čísla ,Dopravná .
  Oznamy / Výzvy
 • 03.07.2018
  Stavebné povolenie LBG doprava
  Správne konania
 • 08.06.2018
  Návrh VZN MČ Bratislava – Rača .
  Oznamy / Výzvy
 • 06.06.2018
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
  Oznamy / Výzvy
 • 29.05.2018
  EON 2017 - Zariadenie starostlivosti o deti .
  Oznamy / Výzvy
 • 29.05.2018
  EON 2017 - Opatrovateľská služba .
  Oznamy / Výzvy
 • 29.05.2018
  EON 2017 - Denný stacionár .
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Volvo, Alstrova .
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Mitsubishi Lancer, Pri Šajbách .
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Daewoo Nubira, pri Meopte .
  Oznamy / Výzvy
 • 15.05.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.05.2018
  Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 18.04.2018
  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 19.03.2018
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 08.03.2018
  „Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA“ - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania .
  EIA
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »