Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok Knižkova cesta .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer podnájom majetku Dopravná 57
  Zámery nakladania s majetkom
 • 23.11.2017
  Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018_NAVRH
  Oznamy / Výzvy
 • 03.11.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 15.08.2017
  VZN č. 6_ Návrh VZN MČ BA-Rača- umiestňovanie volebných plagátov na VP
  Oznamy / Výzvy
 • 10.07.2017
  VZN č.5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  Oznamy / Výzvy
 • 19.06.2017
  Zámer prenajať majetok Krasňanský zelovoc .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok Villa Vino .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok pozemky Pekná cesta.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok p. Žitný .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer prenajať majetok v AB na Hečkovej 5
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer prenajať majetok Čachtická - novinový stánok
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer predať majetok ul. Barónka
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.03.2017
  Zámer predať majetok Hrušková ulica
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.03.2017
  Zámer prenajať majetok Karpatské námestie
  Zámery nakladania s majetkom
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »