Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 10.07.2017
  VZN č.5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  Oznamy / Výzvy
 • 19.06.2017
  Zámer prenajať majetok Krasňanský zelovoc .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok Villa Vino .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok pozemky Pekná cesta.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.06.2017
  Zámer predať majetok p. Žitný .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer prenajať majetok v AB na Hečkovej 5
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer prenajať majetok Čachtická - novinový stánok
  Zámery nakladania s majetkom
 • 05.05.2017
  Zámer predať majetok ul. Barónka
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.03.2017
  Zámer predať majetok Hrušková ulica
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.03.2017
  Zámer prenajať majetok Karpatské námestie
  Zámery nakladania s majetkom
 • 06.03.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača .
  EIA
 • 01.03.2017
  Oznámenie o dražbe
  Oznamy / Výzvy
 • 23.02.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
  Oznamy / Výzvy
 • 22.02.2017
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  Oznamy / Výzvy
 • 13.02.2017
  Zámer predať majetok Oráčska
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.02.2017
  Zámer predať majetok PEPOSTAV
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.02.2017
  Zámer prenajať majetok Akzent Bigboard
  Zámery nakladania s majetkom