Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 25.07.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Karásek Ľubomír
  Oznamy / Výzvy
 • 25.07.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Fialová Veronika
  Oznamy / Výzvy
 • 22.07.2022
  Oznam o uložení zásielky - Kasradze Giorgi
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 22.07.2022
  Oznam o uložení zásielky - Solárová Veronika, Salai Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  EIA
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  EIA
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  Správne konania
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  Správne konania
 • 20.07.2022
  OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 28.06.2022
  Rozhodnutie Zmeny a doplnky Územný plán mesta Svätý Jur
  EIA
 • 20.06.2022
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17386_12
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok časť pozemku parc. č. 17375_29
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 17115_924-948
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer predať majetok pozemky parc. č. 17375_2, 16, 18, 24
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer predať majetok pozemok parc. č. 433_16
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 256_12
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.06.2022
  Návrh záverečného účtu MČ BA - Rača za rok 2021
  Oznamy / Výzvy
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »