Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok Cyprichova 1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.11.2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 09.11.2021
  Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 08.10.2021
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dňa 25.10.2021
  Oznamy / Výzvy
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Hubeného 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok zmena nájomcu ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 1531_59
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok Dopravná
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer predať majetok pozemky parc. č. 17375_2, 16, 18, 24
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.06.2021
  Stavebné povolenie: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s., Bratislava, stavebný objekt SO 03 Areálové spevnené plochy.
  EIA
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok zmena nájomcu Kadnárova 2,4
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok Staviteľská 4
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok Staviteľská 3
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok Staviteľská 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok Staviteľská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 19046_2, 19046_3 a 19046_6
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok NKD
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. . 969_2 969_1 966_1 963_1
  Zámery nakladania s majetkom
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »