A A A
24.03.2023
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023 – v ý z v a
Oznamy / Výzvy
23.03.2023
Pozvánka na zasadnutie MZ 28.03.2023
Oznamy / Výzvy
23.03.2023
Predĺženie lehoty na doplnenie dokladov: “Rodinný dom NM”, p.č. 1683/750
Správne konania
22.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Šál Róbert, Cisáriková Kristína, Vestek Jaroslav
Oznámenia o uložení zásielok
21.03.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Marčoková Darina
21.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Janíčková Zora, Matiaš Daniel, Zemko Jaroslav
Oznámenia o uložení zásielok
20.03.2023
Rozhodnutie – stavebné povolenie – zmena termínu dokončenia stavby „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť infraštruktúra“
Správne konania
20.03.2023
Rozhodnutie – stavebné povolenie – zmena termínu dokončenia stavby „Prestavba a dostavba poľnohospodárskych skladov v areáli RD Rača – časť stavebné objekty“
Správne konania
20.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Veselský Silvio – 2x, Spevák Martin, Marek Mário
Oznámenia o uložení zásielok