Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 29.01.2018
  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Rača – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 11.01.2018
  Zaslanie k informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavskéhoraja na roky 2016 – 2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  EIA
 • 02.01.2018
  „Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous“ – stanovisko k zámeru.
  EIA
 • 27.12.2017
  Nový cenník správnych poplatkov s účinnosťou od 1.1.2018.
  Oznamy / Výzvy
 • 21.12.2017
  Rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 19.12.2017
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Honda Civic, Jurkovičova
  Oznamy / Výzvy
 • 27.11.2017
  Zámer ukončenia prenájmu MUDr. M. Mádelová.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok Staviteľská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok Na Pasekách.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50, ul. Pri vinohradoch.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok zmena právnej formy nájomcu ZS Tbiliská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer prenajať majetok Račianska tržnica.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer predať majetok Knižkova cesta .
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2017
  Zámer podnájom majetku Dopravná 57
  Zámery nakladania s majetkom
 • 23.11.2017
  Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018_NAVRH
  Oznamy / Výzvy
 • 03.11.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 15.08.2017
  VZN č. 6_ Návrh VZN MČ BA-Rača- umiestňovanie volebných plagátov na VP
  Oznamy / Výzvy
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »