Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 11.06.2021
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. . 969_2 969_1 966_1 963_1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 09.06.2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 07.05.2021
  Zámer prenajať majetok kúria
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.04.2021
  Príloha k stavebnému povoleniu „SMART HALA“ v areáli Logis Invest, a.s., Bratislava, stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 06 – SO 12
  EIA
 • 27.04.2021
  Stavebné povolenie:" SMART HALA" v areáli LOGIS Invest, a.s., Bratislava, Stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 06 - SO 12
  EIA
 • 22.04.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Obytný súbor Rínok Rača“
  Správne konania
 • 16.04.2021
  Zámer prenajať majetok Hečkova 5, 831 51 Bratislava
  Zámery nakladania s majetkom
 • 16.04.2021
  Zámer prenajať majetok Pekná cesta - Cyprichova, Bratislava
  Zámery nakladania s majetkom
 • 31.03.2021
  Dokončenie stavby ŽST Bratislava Východ, stavadlo 5 – rekonštrukcia
  Správne konania
 • 31.03.2021
  VZN č. 1-2021, kt. sa mení VZN č. 13-2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariad.
  Oznamy / Výzvy
 • 15.03.2021
  Informácia k terénnym úpravám RENDEZ VOUZ
  Správne konania
 • 12.03.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2021
  Zámer prenajať majetok Dopravná 57
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2021
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. . 969_2 969_1 966_1 963_1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2021
  Zámer prenajať majetok - zmena právnej formy nájomcu ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2021
  Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  Oznamy / Výzvy
 • 11.02.2021
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie - informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-32 – PoPožiarna nádrž“
  EIA
 • 22.01.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 2136 - 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.01.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 2136
  Zámery nakladania s majetkom
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »