Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 06.06.2018
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
  Oznamy / Výzvy
 • 29.05.2018
  EON 2017 - Zariadenie starostlivosti o deti .
  Oznamy / Výzvy
 • 29.05.2018
  EON 2017 - Opatrovateľská služba .
  Oznamy / Výzvy
 • 29.05.2018
  EON 2017 - Denný stacionár .
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Volvo, Alstrova .
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Mitsubishi Lancer, Pri Šajbách .
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Daewoo Nubira, pri Meopte .
  Oznamy / Výzvy
 • 15.05.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.05.2018
  Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 18.04.2018
  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 19.03.2018
  Zámer prenajať majetok ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 08.03.2018
  „Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA“ - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania .
  EIA
 • 28.02.2018
  Oznámenie o začatí konania - stavba Žabí majer
  Oznamy / Výzvy
 • 22.02.2018
  Zaslanie informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpiso
  EIA
 • 06.02.2018
  Oznámenie o zaslaní odvolania na odvolací orgán – GRUNT, a.s
  EIA
 • 29.01.2018
  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Rača – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 11.01.2018
  Zaslanie k informácie o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavskéhoraja na roky 2016 – 2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  EIA
 • 02.01.2018
  „Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous“ – stanovisko k zámeru.
  EIA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »