Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 13.02.2017
  Zámer predať majetok PEPOSTAV
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.02.2017
  Zámer prenajať majetok Akzent Bigboard
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.02.2017
  Zámer prenajať majetok Staviteľská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.01.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevin TLD, a.s. – nadobudnutie právoplatnosti .
  EIA
 • 28.11.2016
  Zámer prenajať majetok Sibírka
  Zámery nakladania s majetkom
 • 28.11.2016
  Zámer prenajať majetok SHMU
  Zámery nakladania s majetkom
 • 28.11.2016
  Zámer predať majetok Žitný
  Zámery nakladania s majetkom
 • 28.11.2016
  Zámer predať majetok Mrišo a spol
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.11.2016
  Obytný súbor Dolný Slanec .
  EIA
 • 24.11.2016
  Stanovisko mestskej časti k správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Obytný súbor Dolný Slanec“.
  EIA
 • 10.10.2016
  Zámer predať garáž Pekná cesta 9-11
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.10.2016
  Zámer prenajať majetok vyslúžilí vojaci_poslankyňa M. Dobrotková
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.10.2016
  Zámer prenajať majetok Šikulová
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.10.2016
  Zámer prenajať majetok Raná starostlivosť
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.10.2016
  Zámer prenajať majetok vyslúžilí vojaci
  Zámery nakladania s majetkom
 • 14.09.2016
  Oznámenia o začatí správneho konania – Polomová
  Správne konania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »