Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok Staviteľská.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná 2.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.04.2020
  Zámer prenajať majetok časť pozemku parc. č. 1295_8.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 22.04.2020
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Gelnická
  Oznamy / Výzvy
 • 20.04.2020
  OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec, bytové domy, žiadosť o stavebné povolenie , INFORMÁCIA
  EIA
 • 20.04.2020
  OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec, bytové domy, žiadosť o stavebné povolenie , INFORMÁCIA
  Správne konania
 • 01.04.2020
  VZN č. 3-2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2020
  VZN č. 2-2020 o určení školských obvodov
  Oznamy / Výzvy
 • 31.03.2020
  OBYTNÝ SÚBOR DOLNÝ SLANEC-KOMUNIKÁCIA-INFORMÁCIA
  EIA
 • 31.03.2020
  Obytný súbor Dolný Slanec - Plynovod, NN - informácia
  EIA
 • 16.03.2020
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17115_659, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok Dopravná ul.
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer predať majetok Pekná cesta 3,5
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer predať majetok pozemok parc. č. 17115_659, k.ú. Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve Mestskej časti Bratislava-Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.03.2020
  Zámer prenajať majetok Staviteľská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 12.03.2020
  Zámer nakladania s nehnuteľnosťami z dôvodu osobitného zreteľa-Klub historických vozidiel Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 27.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 26.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 26.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »