Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 11.06.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Pocciová Viera, Rigo Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.06.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Mgr. Bulík Peter
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.06.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Illešová Lenka, Kozák Ivan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 05.06.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Noga Dušan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 05.06.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Magdolen Marián
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 05.06.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Bulík Peter, Hučko František, Zemková Silvia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.06.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Csalová Silvia
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.06.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Weiss Grou SE
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 04.06.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Morávek Róbert
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 03.06.2019
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – VEMA GROUP s. r. o.
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 03.06.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Klimits Andrej
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 31.05.2019
  Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ádiová Gréta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 31.05.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Gašpar Viliam, Bartoš Žigmund
  Oznámenia o uložení zásielok