Úradné hodiny Miestneho úradu Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Úradné hodiny Miestneho úradu Bratislava-Rača
24.04.2020 - Oznamy

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia zo dňa 21.04.2020 sa upravujú podmienky poskytovania služieb občanom mestskej časti Bratislava-Rača na Miestnom úrade, Kubačova 21 a Alstrova 249 od 22.04.2020 až do odvolania nasledovne: 1. Do vnútorných priestorov budov miestneho úradu má verejnosť vstup zakázaný.

2. Kontakt občanov je možný:


a) osobne - podateľňa na Kubačovej 21, každý pracovný deň od 8.00 hod do 12.00 hod., pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení a to:
- vstup je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- v jednom okamihu môže byť v podateľni max. 1 občan,
- pri podpise dokumentov si priniesť vlastné (modré) pero,

b) zasielaním svojich žiadostí na emailové adresy pracovníkom miestneho úradu (zoznam kontaktov nájdete TU),

c) písomnou listovou formou.
 

Kancelária 1. kontaktu – podateľňa
Pre občanov je otvorená každý pracovný deň od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Pri vstupe je zakázaný vstup občana bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.). Občan sa môže spojiť so zamestnancom miestneho úradu cez telefón a prislúchajúcu klapku, ktorú občanovi oznámi referent podateľne. V podateľni môže byť v jednom okamihu max. 1 občan.
 

Matričný úrad
poskytuje všetky služby spojené s matričnou agendou v stránkových dňoch:

Pondelok        8:00 – 12:00
Streda             8:00 – 12:00
Piatok             8:00 – 12:00

V čase uvedených stránkových hodín budú občania vybavovaní v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) po jednom s dodržiavaním bezpečnostných opatrení.

Dohodnuté sobáše sa môžu konať v max. počte 6 ľudí.
 
Ohlasovňa trvalých a prechodných pobytov
vykonáva prihlasovanie na trvalé a prechodné pobyty v stránkových dňoch:

Pondelok        8:00 – 12:00
Streda             8:00 – 12:00
Piatok             8:00 – 12:00

V čase uvedených stránkových hodín budú občania vybavovaní v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) po jednom s dodržiavaním bezpečnostných opatrení. Vybavovanie nových občianskych preukazov pri zmene trvalého pobytu na odporúčanie PZ SR je z dôvodu bezpečnostných opatrení pozastavené a vybavujú sa občianske preukazy s končiacou platnosťou a stratené/odcudzené občianske preukazy. Potvrdenia o trvalých a prechodných pobytoch sú spoplatnené poplatkom vo výške 5,- Eur, ktoré treba mať pripravené.