Úradné hodiny správcu cintorína v Rači

Obrázok ku správe: Úradné hodiny správcu cintorína v Rači
08.09.2020 - Služby

Správca Cintorína Rača Dr. Martin Puhovich, PhD. bude pre všetkých záujemcov k dispozícii v budove Miestneho úradu na Kubačovej 21 v týchto termínoch:

SEPTEMBER
29. 9. 2020         14:00 – 17:00

OKTÓBER
6. 10. 2020         14:00 – 17:00
20. 10. 2020       14:00 – 17:00

NOVEMBER
3. 11. 2020         14:00 – 17:00
24. 11. 2020       14:00 – 17:00

DECEMBER
1. 12.. 2020        14:00 – 17:00
8. 12. 2020         14:00 – 17:00
 
 
V prípade pohrebu a naliehavých vecí, prosím, volajte:
0911 640 100             0903 254 879             0903 554 457