Určenie dopravného značenia

Kontakt

Oddelenie správy majetku a investičných činností
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7.30 - 12.00