Už dnes divadelný pondelok: S tvojou dcérou nikdy

Obrázok ku správe: Už dnes divadelný pondelok: S tvojou dcérou nikdy
29.10.2018 - Podujatia

MČ Bratislava-Rača a Divadlo ENDORFÍN pre Vás pri príležitosti Divadelného pondelka pripravili predstavenie S tvojou dcérou nikdy! - komédiu o mužskoženských vzťahoch... Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
12.11.2018, 19.00 h, vstupné: 4,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc.č.8, dana.olvecka@raca.sk.
Predaj vstupeniek aj priamo v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. 
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.