Už túto nedeľu si príďte s nami zatancovať!

Obrázok ku správe: Už túto nedeľu si príďte s nami zatancovať!
15.10.2018 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu v Nemeckom kultúrnom dome už túto nedeľu od 16:00 do 21:00 hod s hudobnou skupinou FORTUNA. Všetkých vás srdečne pozývame! Vstupné 3 €.Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.