Uzavretie manželstva

Kontakt

Matrika
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Jana Slaninková
02/49 11 24 15
jana.slaninkova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
  • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.  
  • Civilné sobáše – uskutočňujú sa v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej ul. 21. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.
Sobášne dni sú určené podľa plánu sobášov, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo MČ Rača. Pre rok 2017 sú sobášne dni stanovené nasledovne:
21. január 2017 p.p Andráš ,
18. február 2017 p.p. Andráš ,
11. marec 2017  p.p.Antalová Plavuchová  ,
25. marec 2017  p.p. Ivičič,
 8. apríl 2017 p.p.Luknárová ,
29. apríl 2017 p.p. Antalová Plavuchová
13. máj 2017  p.p. Ivičič ,
27. máj 2017  p.p. Luknárová,
10. jún 2017  p.p. Antalová Plavuchová ,
24. jún 2017  p.p. Ivičič,
 8. júl 2017 p.p.Luknárová ,
29.júl 2017 p.p.Antalová Plavuchová
19. august 2017 p.p. Ivičič,
 9. september2017  p.p.Luknárová ,
23.september 2017  p.p.Antalová Plavuchová,
 7. október 2017 p.p.Ivičič ,
21.október 2017  p.p. Luknárová,
 4. november 2017  p.p. Andráš ,
25.november 2017 p.p. Andráš,
 2. december 2017 p.p. Andráš ,
16.december 2017p.p. Andráš,

Za mimosobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
  • Cirkevné sobáše – uskutočňujú sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.