Uzavretie manželstva

Kontakt

Matrika
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Jana Machalová
02/49 11 24 15
jana.machalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Utorok zatvorené
Streda 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Štvrtok zatvorené
Piatok 08:00 – 12:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené
  • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.  
  • Civilné sobáše – uskutočňujú sa v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej ul. 21. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.
Sobášne dni sú určené podľa plánu sobášov, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo MČ Rača.

Plán sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača
 
Január 15. január 2022
   29. január 2022
Júl   09. júl 2022
  30. júl 2022
Február 12.február 2022
26. február 2022
August   13.august 2022
  27.august 2022
Marec 12. marec 2022
26. marec 2022
September   10. september 2022
  24. september 2022
Apríl 09. apríl 2022
23. apríl 2022
Október   08. október 2022
  22. október 2022
Máj 07. máj 2022
28. máj 2022
November   05. november 2022
  26. november 2022
Jún 11. jún 2022
25. jún 2022
December   03. december 2022
  17. december 2022
 


Za mimosobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
  • Cirkevné sobáše – uskutočňujú sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.