Uzavretie manželstva

Kontakt

Matrika
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Jana Machalová
02/49 11 24 15
jana.machalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Utorok zatvorené
Streda 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Štvrtok zatvorené
Piatok zatvorené
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené
  • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.  
  • Civilné sobáše – uskutočňujú sa v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej ul. 21. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste, pokiaľ je splnená zákonná podmienka, že manželstvo bude uzavreté verejne, slávnostným spôsobom. Zo zdravotných dôvodov môže byť manželstvo uzavreté kdekoľvek v našej mestskej časti. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo môže byť uzavreté na ktoromkoľvek vhodnom  mieste.
Sobášne dni sú určené podľa plánu sobášov, ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo MČ Rača.

Plán sobášnych dní na rok 2021:
 
JANUÁR     JÚL
9. 1. 2021   10. 7. 2021
30. 1. 2021   31. 7. 2021

FEBRUÁR
 
AUGUST
13. 2. 2021   7. 8. 2021
20. 2. 2021   28. 8. 2021
27. 2. 2021    

MAREC
 
SEPTEMBER
13. 2. 2021   11. 9. 2021
27. 2. 2021   25. 9. 2021

APRÍL
 
OKTÓBER
10. 4. 2021   9. 10. 2021
24. 4. 2021   30. 10. 2021

MÁJ
 
NOVEMBER
15. 5. 2021   6. 11. 2021
29. 5. 2021   27. 11. 2021

JÚN
 
DECEMBER
12. 6. 2021   4. 12. 2021
26. 6. 2021   18. 12. 2021


Za mimosobášny deň  a dobu sa platí poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch.
  • Cirkevné sobáše – uskutočňujú sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.