Uznesenia


Uznesenia z jednotlivých rokovaní Miestneho zastupiteľstva v systéme Digitálne zastupiteľstvo zobrazíte kliknutím na nasledujúci link:

https://zastupitelstvo.raca.sk/zasadnutia/?organ=158905