V Rači máme tento rok 211 prváčikov

Obrázok ku správe: V Rači máme tento rok 211 prváčikov
08.09.2017 - Oznamy

Do dvoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Rača – ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici a ZŠ Tbiliská – nastúpilo v prvý školský deň dohromady 1 275 detí, z toho 629 chlapcov a 646 dievčat. I keď presné počty budú definitívne až po 15. septembri, svoj prvý školský deň okúsilo dohromady 211 prváčikov – 98 chlapcov a 113 dievčat. Základná škola na Tbiliskej ulici otvorila tento školský rok 5 prváckych tried, v ktorých v pondelok 4. septembra privítala presne 100 prváčikov. „Tradične mávame pre prváčikov v prvý školský deň pripravený slávnostný ceremoniál – uvítanie detí do stavu žiackeho. V našom vestibule sa im aj rodičom predstavíme, prihovoríme, odovzdáme im farebné mašličky ako symbol stavu žiackeho, ukážeme im triedy a rodičom vysvetlíme všetky potrebné informácie,“ povedala zástupkyňa riaditeľky ZŠ Tbiliská Ľudmila Ďurďovičová. Päť prváckych tried s dohromady 111 prvákmi otvorila aj ZŠ na Hubeného ulici. „U nás v prvý školský deň prebehlo pasovanie za prvákov riaditeľským žezlom, je to veľmi emocionálny a dojímavý ceremoniál. Pre deti bolo pripravené aj malé divadelné predstavenie, ktoré zabezpečili rodičia detí,“ povedala zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ J.A. Komenského Mária Dolnáková.
V mene starostu mestskej časti Rača Petra Pilinského želáme prvákom, ale aj ostatným žiakom úspešný školský rok 2017-2018.