V Rači nájdete divoké lúky

Obrázok ku správe: V Rači nájdete divoké lúky
18.06.2019 - Oznamy

Oddelenie životného prostredia a dopravy nášho miestneho úradu sa tento rok rozhodlo nekosiť vybrané časti zelene s rozmanitým lúčnym porastom. Lúčny porast pestrofarebných kvetov vytvára nielen estetický dojem, ale taktiež je sídlom rôznych druhov hmyzu ako sú aj včely a motýle. Vykosením sa hmyz buď zahubí, alebo je nútený hľadať si miesto oveľa ďalej. Pri nekosení vybraných plôch sa však hmyz môže presunúť do nich. Nekosenie má však pozitívny vplyv na radu ďalších problémov. Prispieva k udržovaniu vlhkosti prostredia a zamedzuje šíreniu prachu. Vysušené pokosené plochy zvyšujú prehrievanie prostredia, avšak nepokosené plochy tlmia teplotu, čo prispieva k zamedzovaniu zmeny klímy. Vyšší lúčny porast vytvára zdravú mikroklímu mesta. Medzi prvé plochy nekosenia zaraďujeme hlavne rozsiahle plochy lúčneho porastu, kde sa kosia vybrané menšie plochy alebo plochy svahov a časti medzi domami a cestami, kde porast neprekáža a hlavne sa na ňom nachádzajú rozmanité kvety a byliny.

Lúčny porast na svahu na Tbiliskej 15​

lúka tbiliská


Kopec nad trafostanicou na Rustaveliho ulici ostáva celý porastený lúčnym porastom.

rustaveliho lúka


Vykosené kruhy pri Zdravotnom stredisku

zdravotné stredisko lúka