V Rači prebieha pasportizácia stromov, košov a lavičiek

Obrázok ku správe: V Rači prebieha pasportizácia stromov, košov a lavičiek
06.02.2020 - Služby

Oddelenie životného prostredia a dopravy od minulého roka intenzívne pracuje na pasportizácii stromov, košov a lavičiek. Presný katalóg majetku zabezpečí efektívnejšiu údržbu.

Základom pre efektívnu správu a údržbu verejných priestranstiev je prehľad o majetku, za ktorý nesie Mestská časť Bratislava–Rača zodpovednosť. V prípade oddelenia životného prostredia a dopravy ide predovšetkým o rozsiahlu sieť odpadkových košov, lavičiek a stromov. Z toho dôvodu sa pracovníci oddelenia venujú tvorbe jednotného a prehľadného pasportu týchto prvkov na území mestskej časti.

Cieľom je vytvoriť prehľadnú databázu, s ktorou sa bude jednoducho pracovať. Tá umožní na základe objektívnych kritérií rozhodovať o dopĺňaní košov alebo lavičiek, či uľahčí spoluprácu s externým dodávateľom, ktorý sa stará o stromy na území Rače.

Pracovníci oddelenia životného prostredia pri pasportizácii v teréne

Obvod kmeňa určuje, akú hodnotu daný strom má. Vďaka pasportizácii sa v budúcnosti bude dať ľahšie odborne určiť, ktoré stromy potrebujú orez či úplne odstránenie. 

Pilotný projekt pasportizácie bol úspešne ukončený v štvrti Komisárky, v ktorej máme po novom presný prehľad o druhovej skladbe stromov aj voľných plochách pre ďalšiu výsadbu. V prípade košov a lavičiek boli identifikované tie, ktoré si vyžadujú údržbu. Zároveň sa podarilo identifikovať lokality, kam budú v roku 2020 doplnené odpadkové koše a lavičky.

V súčasnosti prebieha pasportizácia v štvrti Záhumenice. Cieľom Oddelenia životného prostredia a dopravy je ukončiť pasport celého územia mestskej časti do konca roku 2020.

Táto aktivita nám do budúcnosti umožní efektívne nastaviť verejné obstarávania či služby s cieľom vytvoriť esteticky i funkčne vhodné prostredie v našich verejných priestranstvách.