V Rači sa konajú prednášky na prevenciu kriminality na senioroch

Obrázok ku správe: V Rači sa konajú prednášky na prevenciu kriminality na senioroch
07.06.2018 - Oznamy

Vzhľadom na opakované prípady zneužívania dôverčivosti našich starších občanov, pripravila mestská časť Bratislava-Rača v spolupráci s Ministerstvom vnútra a za podpory z fondov Európskej únie pre našich seniorov Seminár spojený s besedou - so zameraním na prevenciu kriminality páchanej na senioroch. Prvý seminár sa konal ešte začiatkom mája v klube seniorov na Východnom, kam prišiel prednášať Vincent Moros, asistent koordinátora odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR. Koncom mája sme pokračovali v KS Žarnovická, kde sa so seniormi stretol osobne riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR Ing. Jozef Halcin. Odborníci informovali seniorov o praktikách podvodníkov a zlodejov, ktorí sú zameraní predovšetkým na občanov vyššej vekovej kategórie. Po seminári nasledovala živá diskusia, v ktorej sa naši seniori podelili s ostatnými aj o svoje osobné zážitky a skúsenosti. Ďalší zo seminárov je naplánovaný na začiatok júla pre seniorov z Krasňan. Vzhľadom na veľký záujem seniorov o túto tému pripravujeme k danej téme v spolupráci s Ministerstvom vnútra aj seminár pre seniorov, ktorí nie sú organizovaní v žiadnom zo seniorských klubov, alebo žijú osamote. Termín, miesto a čas zverejníme v dostatočnom predstihu v Račianskom výbere.
Projekt je súčasťou Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Bezplatná telefónna linka na podporu seniorov: 0800 172 500.


efektívna verejná správa mč račaprevencia kriminalityministerstvo vnútra SR