V stacionári sa konala svätá omša

Obrázok ku správe: V stacionári sa konala svätá omša
05.02.2019 - Oznamy

Dňa 4. februára 2019 sa u nás v dennom stacionári pre seniorov na Plickovej 18 konala svätá omša. Svojou návštevou nás poctil dôstojný pán PhDr. Peter Hasidlo, saleziánsky kňaz a správca katedrály sv. Šebastiána v Krasňanoch.

Klienti stacionára sa na pána farára dona Petra veľmi tešili, pretože viacerí ho poznajú z kostola či z predošlej návštevy, ktorú už raz u nás absolvoval. Po svätej omši sme si s donom Petrom príjemne posedeli a porozprávali sa pri chlebíčkoch a kávičke.

Srdečne duchovnému otcovi ďakujeme za jeho návštevu a posilnenie, ktoré nám bohoslužbou poskytol.

S úctou a vďakou
Klienti a kolektív DS