Vážení občania, upozorňujeme Vás na predĺženú pracovnú dobu 11.12. pri betonáži základovej dosky "obytného súboru Rínok Rača"

Obrázok ku správe: Vážení občania, upozorňujeme Vás na predĺženú pracovnú dobu 11.12. pri betonáži základovej dosky "obytného súboru Rínok Rača"
11.12.2019 - Oznamy

Spoločnosť DESTAV, s.r.o., ako generálny dodávateľ stavebného diela "Obytný súbor Rínok Rača", nás informovala, že dňa 11. 12. na Kubačovej ulici bude prebiehať betonáž základovej dosky 4. dilatačného celku stavebného diela "Obytný súbor Rínok Rača" v predĺženom pracovnom čase.