Vedomostný ostrov na ZŠ Hubeného

Obrázok ku správe: Vedomostný ostrov na ZŠ Hubeného
12.03.2018 - Oznamy

Deti v ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici získali od Nadácie Volkswagen perfektný interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania. Kiosku sa škola veľmi teší a v rámci vzdelávacích centier ho bude využívať v maximálnej miere.