„VELIKÁ RAČANSKÁ HUSLOVICA“

Obrázok ku správe: „VELIKÁ RAČANSKÁ HUSLOVICA“
20.10.2017 - Podujatia

Veliká Račanská Huslovica je nesúťažné podujatie zamerané len na tradičnú a tradíciou inšpirovanú ľudovú hudbu a bude spojením koncertu najlepších ľudových hudieb bratislavského regiónu a voľnej folklórnej zábavy, tzv. folklórnej džem sejšn (jam session). Termín: 3.11.2017 o 19.oo hod. (do 02.oo hod.)
Miesto:  Nemecký Kultúrny Dom
Vstupenky: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc. č. 8 alebo Ticketportal
Účinkujúci: Ľudová hudba Muzička, Ľudová hudba Skaličan, Detská ľudová hudba Fidlicanti z Horných Orešian

Do folklórnej trmy-vrmy  sa budú môcť zapojiť a s renomovanými hudobníkmi si zahrať aj začínajúci plejeri - hudobníci z publika. Svoje spevácke a tanečné schopnosti si budú môcť  pred muzikou vyskúšať takmer všetci na vlastných nohách stojaci účastníci. Počas celého večera sa budú degustovať a konzumovať vínka ako aj všakovaké miestne dobroty najmä malých a stredných račanských ľudských producentov. Odborným garantom, zábavodozerátorom  ako aj  moderátorom celého večera bude známy hudobník Samo Smetana.