VEĽKÁ ELEKTRIČKOVÁ ZMENA

Obrázok ku správe: VEĽKÁ ELEKTRIČKOVÁ ZMENA
11.06.2019 - Oznamy

Bratislavu od 22. júna čaká veľká zmena trasovania električiek. Je to zmena, ktorú pocítia prakticky všetci cestujúci MHD. Zmenu trasovania všetkých električiek na území Bratislavy počas prázdninových mesiacov si vyžiadala nevyhnutná a neodkladná modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály, ktorej hrozilo kompletné uzavretie kvôli jej havarijnému stavu.  
 

 • Počas prázdninových mesiacov a v septembri budú preto električky smerom do Karlovej Vsi jazdiť len po Molecovu ulicu a ďalej v smere do Dúbravky budú všetku dopravu zabezpečovať autobusy MHD.
 • Keďže na zastávke Molecova nie je obratisko električiek, budú musieť trasu do Karlovej Vsi obsluhovať výlučne obojsmerné električky, ktoré však tvoria len menšiu časť vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, a. s. (DPB). Navyše, trasu z Petržalky je z rovnakého dôvodu tiež možné prevádzkovať iba obojsmernými električkami.
 • Súčasný počet obojsmerných električiek však umožňuje premávku liniek s takýmito vozidlami iba medzi centrom mesta a Karlovou Vsou, resp. Petržalkou.
 
Aby sa zachovali intervaly medzi spojmi aj pre ostatné električky v meste, táto zmena znamená potrebu zreorganizovať aj trasy ostatných električkových liniek.  
 
 • Po novom počas prázdnin a v septembri bude po každej radiále v zahustených intervaloch jazdiť jedna linka, a to do centra, kde bude možné prestúpiť na všetky ostatné električkové linky.
 • Počty spojov na väčšine tratí však zostanú zachované ako pri súčasnej organizácii liniek, alebo v niektorých prípadoch sa aj zvýšia.
 • V smere z Rače to bude linka č. 3, v smere z Ružinova linka č. 9, v smere zo Zlatých pieskov linka č. 4 a v smere z Petržalky linka č. 1. Tieto linky budú jazdiť len do centra mesta a naspäť v 4 - 5-minútových intervaloch počas pracovných dní a v 7 - 8-minútových intervaloch cez voľné dni.
 • V smere z Karlovej Vsi bude jazdiť náhradná električková linka X6 v intervaloch 3 - 4 minúty v pracovných dňoch a 7 - 8 minút cez voľné dni. Električku medzi Dúbravkou a  Molecovou ulicou nahradí autobusová linka X5 v intervaloch 3 - 4 minúty v Karlovej Vsi a 6 - 8 minút z Dúbravky v pracovných dňoch a 7 - 8 minút cez voľné dni.
 • Okrem uvedených hlavných liniek bude naviac zachovaná aj premávka linky č. 2 ako doplnkovej linky medzi Hlavnou stanicou a ŽST Nové Mesto s intervalom 15 minút.
 • Nové linky sú navrhnuté tak, aby na trase každej linky bola zastávka, ktorá umožní prestup na linku do ktorejkoľvek inej mestskej štvrte. Hlavným prestupným uzlom sa stane Kamenné námestie a Námestie SNP, kde bude možné prestúpiť na všetky ostatné električkové linky v priemere do 2,5 minúty.  
 • Náhradná električková linka X6 z Karlovej Vsi bude premávať okruhom okolo historického centra - do centra cez nábrežie a z centra cez tunel. Bez prestupu tak bude možné dostať sa do významných uzlov Most SNP, Šafárikovo nám. a Kapucínska/Zochova. Dlhšia trasa z Karlovej Vsi na Kapucínsku bude kompenzovaná výrazne kratším čakaním na spoje - v priemere 1,5 minúty v rannej špičke.
 • Tento model organizácie dopravy vychádza z modelu metra, ktoré rovnako využíva na jednu trasu v hustých intervaloch jednu linku a na ostatné trasy sa prestupuje vo viacerých prestupných uzloch.
 
V praxi toto trasovanie liniek znamená, že každý cestujúci sa aj počas modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály dostane električkou do súčasného cieľa, pokiaľ však cestuje medzi dvomi vzdialenejšími mestskými časťami, bude to spravidla s jedným prestupom.  
 
 • V prípade prestupu na prestupnom uzle Námestie SNP/Kamenné námestie nehrozí cestujúcim na zastávke dlhšie čakanie na ktorúkoľvek linku ako 5 minút cez pracovné dni a 8 minút cez voľné dni.
 • Zmena v grafikonoch a linkách znamená pre cestujúcu verejnosť istú zmenu doterajších návykov, v praxi by však nemalo prísť k predĺženiu jazdných dôb medzi konkrétnymi cieľmi oproti súčasnému stavu. Úsporu času prinesie predovšetkým skrátenie čakania na najbližší spoj, keďže linky budú jazdiť dvakrát častejšie.
 
Dané riešenie sme navrhli preto, aby sa modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály po obratisko električiek v Karlovej Vsi uskutočnila v najkratšom možnom čase a aby spojenie Karlovej Vsi a Dúbravky s ostatnými mestskými časťami zostalo aj počas rekonštrukcie zabezpečené v súčasnom rozsahu.  
 
 • Cestujúcej verejnosti odporúčame naštudovať si jednotlivé trasy a linky električiek vopred, aby zvlášť pri dlhších trasách a nadväzujúcich spojoch neprišlo ku komplikáciám.
 • Pri cestách odporúčame cestujúcim používať dostupné plánovače ciest a vyhľadávače spojení.
 • DPB pripravuje pre cestujúcu verejnosť brožúru s novými trasami liniek, v električkách, ostatných vozidlách MHD aj na zastávkach MHD budú plagáty, ktoré na nové trasovanie liniek upozornia a na stránke www.zvladneme.to si každý bude môcť veľmi jednoducho stiahnuť novú prehľadnú mapu električiek. Navyše, na významných zastávkach budú cez týždeň od spustenia tejto zmeny stáť informátori DPB, ktorí budú cestujúcim radiť ako sa najlepšie dostať k cieľu ich cesty.
 • Verejnosť tiež prosíme o hodnotenie tohto modelu, aby sme v čo najvyššej možnej miere mohli tieto skúsenosti preniesť do plánovania liniek a spojov aj po návrate k obvyklej organizácii dopravy.
 • Po ukončení výluky električky medzi Molecovou a obratiskom Karlova Ves sa opäť zavedú priame električkové linky z Karlovej Vsi naprieč celým mestom.
 
Ďakujeme za pochopenie!