Veľkonočný benefičný koncert „Tóny nádeje“ – Online podujatie

Obrázok ku správe: Veľkonočný benefičný koncert „Tóny nádeje“ – Online podujatie
27.03.2021 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača pri príležitosti Veľkonočných sviatkov pre Vás pripravila Veľkonočný benefičný koncert „Tóny nádeje“. Vystúpili poprední sólisti Slovenského národného divadla Jolana Fogašová a Peter Mikuláš, na organe bude sólovo hral a sprevádzal Marek Vrábel. Svojim umením spestrili podujatie aj žiaci zo Základnej umeleckej školy Vrbenského v Rači.

Koncert z Katedrály sv. Šebastiána si môžete pozrieť nepretržite z pohodlia Vašich domovo prostredníctvom: 

Facebook profilu: MČ Rača
Podujatie: Veľkonočný benefičný koncert
Youtube: ​ Mestská časť Bratislava-Rača

 

Veľká vďaka patrí opernej dive Jolane Fogašovej, za jej prínos pre kultúru, pre Raču kde žije so svojou rodinou, za organizáciu koncertu a jej osobnú snahu priniesť obyvateľom nielen Rače, ale aj celého Slovenska krásny kultúrny zážitok, a tým aj nádej, že sa kultúra pomaly opäť vráti do našich životov.

Koncert má benefičný charakter. Zaslaním ľubovoľnej čiastky podporíte rodiny, ktoré sa dostali počas pandémie do existenčnej krízy.


Príspevky posielajte, prosím, bankovým prevodom alebo platbou online:
https://www.raca.sk/online-platba/

Účet: Mestská časť Bratislava-Rača
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
VS: 04042021

Aj malá podpora môže pre niekoho znamenať veľa.
Ďakujeme.

V programe zazneli skladby: 
A. P. F. Boëly: Veľkonočné ofertórium op. 38 (Marek Vrábel)
J.S. Bach: Bist Du bei mir (Jolana Fogašová)
Anonym: Menuet č. 1 (Matej Michalka – trúbka)
F. A. Kummer: Duet pre dve violončelá č. 10 (Mária Vlčeková, pedagóg Kristína Koneval)
G. F. Händel: Lascia ch'io pianga (Zara Bianka Bubnič)
J.M. Leclair: Gavotta Gratioso – Andante (Klára Sládečková, Anna Rejková - husľové duo)
A. Dvořák: Biblické piesne (Peter Mikuláš)
1. Oblak a mrákota jest vůkol něho
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
4. Hospodin jest můj pastýř
5. Bože! Bože! Píseň novou
A. L. Webber: Pie Jesu (Jolana Fogašová, Alja Elissa Bubnič)
G. Donizetti: Ave Maria (Jolana Fogašová, Peter Mikuláš)
P. Mascagni: Regina coeli z opery Sedliacka česť (Jolana Fogašová)
CH.- M. Widor: 5 Symfónia op. 42/1, Toccata (Marek Vrábel)
 

Osobitné poďakovanie patrí Farnosti sv. Jozefa, jeho správcovi PhDr. Petrovi Hasidlovi, Bratislavskej diecéze, ktorá poskytla priestory Katedrály sv. Šebastiána.