Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 05.09.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 05.09.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 05.09.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 02.08.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 02.08.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 02.08.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 10.07.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 10.07.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 15.06.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 15.06.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 15.06.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom záhrady Nový záhon 03.05.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 03.05.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 03.05.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 03.05.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom záhrady Nový záhon 05.04.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 05.04.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 05.04.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Hečkovej ul. 05.04.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 07.02.2018 Neaktuálne
« 1 2 3 4 5 6 »