Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Prenájiom nebytových priestorov Hečkova 01.03.2017 Neaktuálne
Prenajom nebytovych priestorov nám. A. Hlinku 01.03.2017 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul.2, Bratiskava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo. 16.11.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových pristorov v zdravotnom stredisku na Tbililiskej ul. č.6 , Bratislava - Rača . 28.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytoevých priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č..5 , Bratislava - Rača . 28.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo . 20.10.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Černockého ul. č. 5A 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného č.2 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č.7 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul.č.5 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6 30.08.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom priestorov bufetu, klubovne, terasy pred bufetom a terasy pred klubovňou v areáli Amfiteátru Bratislava-Rača 05.08.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v administr. budove na Hečkovej ul. č.5 ,Bratislava - Rača 04.07.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul.2, Bratiskava - Rača 04.07.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č.6 , Bratislava - Rača 04.07.2016 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Černockého ul.5A , Bratislava - Rača 04.07.2016 Neaktuálne
« 1 2 3 4 5 6