Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Východné

Obrázok ku správe: Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Východné
20.04.2017 - Oznamy

Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača sa uskutoční dňa 25. apríla o 16:30 hod. v zasadačke Obecného domu na Alstrovej 249 v Bratislave na 1. poschodí, na ktorom bude poskytnutý odborný výklad spracovateľa. Viac informácií na internetovej stránke www.raca.sk/uzemne-plany-zon