Vianočné trhy pred NKD v dňoch 7. až 9. decembra

Obrázok ku správe: Vianočné trhy pred NKD v dňoch 7. až 9. decembra
19.11.2018 - Oznamy

Vážení obyvatelia, srdečne vás pozývame na tohtoročné vianočný trhy, ktoré sa pred Nemeckým kultúrnym domom budú konať v dňoch od 7. do 9 decembra. PROGRAM
 
Vianočné trhy, 7. - 9.12.2018
 
Miestny úrad Rača, Kubačova 21
7.12.2018 – 7.1.2019
Výstava prác detí materských a základných škôl Rača a ZUŠ Vrbenského  - „Tešíme sa na Vianoce...“
 
Pódium, Parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom, Barónka 3
piatok, 7.12.2018
15.00    Otvorenie Vianočných trhov a rozsvietenie stromčeka
15.15    Vianočný program žiakov a pedagógov ZUŠ Vrbenského
16.00    „Vianočná novina“ - program detí MŠ Plickova
16.30   „Vianočné koledy“ - program detí MŠ Tbiliská
17.00    „Kráľovstvo zimy“ - program detí MŠ J.A. Komenského
17.30    „Veselé Vianoce“ - program detí MŠ Barónka
18.00    „Zimné tradície“ - program detí ZŠ Tbiliská
19.30    program v Červenej lisovni, NKD
 
sobota, 8.12.2018
14.00    „Mikulášske tradície“  - program pre deti o slovenských tradíciách, koledy a vianočné piesne v podaní muzikálovej herečky Lenky Debnárovej
15.00    Príchod Mikuláša pre deti MČ Bratislava-Rača
17.00    Marcella Molnárová a Alberto E. Herrera: „NÁDIELKA SNEHOVÁ"  
18.30    Hudobná country skupina Arion z Pezinka
19.30    program v Červenej lisovni, NKD
           
nedeľa, 9.12.2018
15.00    Divadlo KaSia: „Snehuliačky Mily a Lily“
Vtipný príbeh dvoch snehových sestier Mily a Lily sprevádzaný krásnymi pesničkami, plný humoru, lásky a nehy.
16.00    Predvianočný program - Spevácky súbor Račan
17.00    Ľudová hudba Petra Kuštára
18.00 - 21.00     Mikulášska tanečná zábava s HS SATURN, NKD
           
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
sobota, 8.12.2018
10.00    Mikuláš  s Vienkom - zvyky okolo Vianoc v podaní detského folklórneho súboru Vienok a ľudovej hudby Vienok  vstup voľný.
nedeľa, 9.12.2018
16.00 - 21.00     Mikulášska tanečná zábava s hudobnou skupinou SATURN, vstupné: 3,00 €.
Pre Mikulášov vstup voľný.
 
Červená lisovňa Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
piatok – sobota - nedeľa, 7. - 9.12.2018
Prezentácia a predaj vín Račianskeho vinohradníckeho spolku
piatok, 19.30 – 24.00 h  Skupina KENNY A BRATRANCI, sobota, 19.30 – 24.00 h  Hudobná skupina Profily
 
Prezentačný stánok MČ Rača ponúka:
Sobota 8.12.2018 od 15.00 – 16.00 h
Račiansky vianočný punč
 
Stánkový predaj:
Piatok – sobota, 7.-8.12.2018,10.00 – 22.00 h
Nedeľa, 9.12.2018, 10.00 – 20.00 h

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.