Vianočný pozdrav z Hubenky

Obrázok ku správe: Vianočný pozdrav z Hubenky
13.12.2019 - Oznamy

Na základnej škole s materskou školou Jána Amosa Komenského odštartovali adventné obdobie. Na základnej škole s materskou školou  Jána Amosa Komenského odštartovali adventné obdobie.
 
Prvý adventný deň si na škole Jána Amosa Komenského pripomenuli formou tradícii a hier.
Program pre deti bol nachystaný od 7:50 h., kedy všetci vstupovali do špirály. Špirála symbolizuje starú legendu o jednom starom pustovníkovi, ktorému sa zjavil zelený had so žiarivou korunou na hlave a blyšťavými svetlami na chrbte . Oslavy učenia, tvorivé vianočné dielne či vianočné trhy patria medzi tradičné aktivity, do ktorých sú zapojení aj rodinní príslušníci. Deviataci  v kostýmoch Mikuláša, čertov, anjelov rozniesli sladké balíčky svojim mladším kamarátom a Lucia zase povymetala všetky kúty školy. Predvianočnú atmosféru spríjemnil aj zbor s koledami pod vedením Nade Hargottovej.
Adventný čas ukončí dvojdňový floorbalový turnaj O pohár riaditeľky školy Hubenka cup.
 
Amosákov koncoročný vinš
Prajem Vám všetko, čo radosť vzbudí.
Prajem Vám veľa lásky –  tá  spája ľudí.
Nech Vás vždy sprevádza na každom kroku,
cez Vianoce aj v novom roku.
 
 
Za všetkých
Táňa Kizivatová, riaditeľka školy