Vianočný stromček môžete tento rok nechať aj v špeciálnych ohrádkach

Obrázok ku správe: Vianočný stromček môžete tento rok nechať aj v špeciálnych ohrádkach
04.01.2021 - Mesto

V Rači budete môcť stromčeky odložiť v konkrétne štyroch takýchto ohrádkach - na Peknej ceste, pri NKD, na Závadskej a na Dopravnej. OLO bude taktiež naďalej realizovať odvoz stromčekov z kontajnerových stojísk. V snahe o zlepšenie komfortu obyvateľov pri odvoze vianočných stromčekov, zavádza Magistrát hlavného mesta Bratislavy v spolupráci s OLO pre rok 2021 po sviatku Troch kráľov systematický zber stromčekov, v rámci ktorého sa budú z jednotlivých mestských častí odvážať stromčeky pravidelne v určené dni. V roku 2021 sa takisto uskutoční pilotný zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok.

Zber sa bude konať 7. 1. - 12. 2. 2021, pričom podľa harmonogramu sa budú stromčeky z Rače odvážať vždy v stredu.

Cieľom nového systematického riešenia zberu a odvozu vianočných stromčekov je, aby boli zbierané organizovane a aby neznečisťovali verejné priestranstvá a zberné hniezda tak ako po minulé roky a nerozfúkaval ich vietor.

Vyzbierané vianočné stromčeky materiálovo zhodnotíme v kompostárni. Obyvatelia bytoviek budú môcť stromčeky ukladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu.

Obyvatelia rodinných domov zas budú môcť stromčeky ukladať na zberné hniezda triedeného zberu (mestské časti so zavedeným vrecovým zberom k nádobám na sklo). Všetky obyvateľky a obyvatelia môžu zároveň kedykoľvek využiť zberný dvor OLO.

Všetky ohrádky nájdete na TEJTO MAPE

Zdroj a viac informácií nájdete na webe magistrátu