Vítanie jari v dennom stacionári

Obrázok ku správe: Vítanie jari v dennom stacionári
23.04.2021 - Oznamy

Zavítala k nám jar, príroda sa prebúdza. V našom dennom stacionári sme ju vítali zábavným dňom. Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich ideou v dobách pred Kristom bolo vítanie prichádzajúcej jari ako nového vegetačného obdobia a v prenesenom zmysle víťazstvo života nad smrťou. Pretože vajce obsahuje zárodok života, bolo už odpradávna symbolom plodnosti, úrodnosti, života a vzkriesenia. Vajcia nachádzame už pred kresťanstvom pri pohanských oslavách jari. V našich končinách prevažuje skôr kresťanský rozmer sviatkov, zachovali sa však aj mnohé zo zvykov, ktoré súvisia s pohanským vítaním jari.

Samotné vítanie jari v našom zariadení spočívalo v hľadaní veľkonočných  taštičiek v tvare vajíčka s prekvapením, ktoré boli poskrývané  po záhrade zariadenia.Nasledovali  športové disciplíny, počas ktorých sa naši klienti vyšantili s inštruktorkami Jankou a Dankou. Potom nasledovali súťažné otázky zamerané na veľkonočné tradície a zvyklosti, ktoré si pre nich pripravila sociálna pracovníčka Jana. Vďaka nim si klienti precvičili pamäť.
No a na záver sme si posedeli pri kávičke so sladkým pokušením v podobe veľkonočného barančeka, ktorý nám upiekla naša inštruktorka sociálnej rehabilitácie Danka. Nasledovalo vyhodnotenie dňa (zase so sladkým prekvapením v podobe balíčkov). Naši seniori si k sviatku Veľkej noci tvorili veselé dekorácie, ktoré zdobili ich príbytky – spomínané vajíčka a veľkonočné venčeky.
Najkrajším výtvorom sa môže pochváliť naša klientka Majka Danyová, ktorá svojou kreativitou a šikovnosťou vyhrala ďalšiu sladkú odmenu.
Teraz sa už len budeme tešiť z krásnych slnečných dní, ktoré nám príroda nadelí.

Bc. Eva Vajteršicová, sociálna pracovníčka