Vlastníci pozemkov pod novou cyklotrasou vyjadrili zámeru podporu

Obrázok ku správe: Vlastníci pozemkov pod novou cyklotrasou vyjadrili zámeru podporu
11.08.2017 - Oznamy

V stredu 09.08.2017 sa konalo na miestnom úrade v Rači prvé stretnutie vlastníkov pozemkov, ktoré zasahujú do budúcej cyklotrasy Pekná cesta - Alstrova. Tá má doplniť doteraz vybudovanú cyklotrasu JURAVA v smere do centra mesta. Úvodného stretnutia sa okrem vlastníkov pozemkov zúčastnili tiež zástupcovia zainteresovaných strán pri budovaní cyklotrasy, teda zástupca Ministrestva dopravy, zástupca národného cyklokoordinátora, zástupkyňa budúceho správcu STARZ, zástupca Euroregiónu dunajskej iniciatívy, zástupca Generálneho investora Bratislavy a predstavitelia račianskej samosprávy. 
Nová časť cyklotrasy Pekná cesta - Alstrova v dĺžke 2,2 km bude súčasťou vonkajšieho cyklistického okruhu Bratislavy s napojením na cestu do centra Bratislavy.

Cieľom stretnutia bolo dosiahnutie dohody s vlastníkmi pozemkov o tom, aby budúci investor mohol preukázať vzťah pozemku a aby mohol túto stavbu vybudovať. Po prezentácii a diskusii vyjadrili vlastníci príslušných častí pozemkov pod budúcou cyklotrasou projektu podporu, avšak s podmienkou korektného vysporiadania pozemkov.

Cesta má byť vedená po okraji vinohradov a vybudovaná a dimenzovaná tak, aby slúžila okrem cyklistov aj na dopravnú obsluhu majiteľov susedných vinohradov.