Voľby do Európskeho parlamentu 2019

13.02.2019 - Oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája 2019. OZNAM – Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019
 
§ 21 – Informovanie voličov – Ak ide o voľby do Európskeho parlamentu, obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zasiela informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený voličom, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie. Vzor informácie zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra zverejňuje informáciu podľa prvej vety v slovenskom jazyku a anglickom jazyku na svojom webovom sídle.

Poznámka:
Listy boli odoslané obyčajnou listovou zásielkou a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na obec (Bratislava-Rača), ich listová zásielka bude v úschove na Miestnom úrade, Kubačova 21, kancelária č. 46. Termín doručenia listových zásielok je 14.2.2019.

Bližšie informácie ohľadom volieb nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?volby-ep.

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Ďuríková
Jarmila.durikova@raca.sk
Tel.č.: 02/49 11 24 62