Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Obrázok ku správe: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
17.06.2022 - Oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí


Všetky informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samospráv obcí nájdete na stránke https://www.minv.sk/?volby-selfgov22a

m
s

právy obcí