Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané 29.októbra 2022

Obrázok ku správe: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané 29.októbra 2022
25.07.2022 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje kontaktné údaje na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

Miestna volebná komisia (Voľby do orgánov samosprávy obcí)
Kontaktná osoba: Ing. Peter SEMANCO
Telefónne číslo: 02/49 11 24 31
Mailová adresa: prednosta@raca.sk
 
Poznámka:
Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií – do 30.augusta 2022. Lehota na ich prvé zasadnutie - do 7.septembra 2022.
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie miestnych volebných komisií a na ich prvé zasadanie.
§169 ods.1  a §169 ods.5  zákona č.180/2014 Z.z.
 
 
Okrskové volebné komisie  (Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov)
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Ďuríková
Telefónne číslo: 02/49 11 24 62,  mobil: 0905 493 433
Mailová adresa: jarmila.durikova@raca.sk
 
Poznámka:
Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií – do 22.septembra 2022. Lehota na prvé zasadnutie - do 5.októbra 2022
V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie.
§170 ods.1 a §170 ods.5  zákona č.180/2014 Z.z.
 
Viac informácií na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22