Voľná pracovná pozícia - referent stavebného úradu

Obrázok ku správe: Voľná pracovná pozícia - referent stavebného úradu
10.04.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava – Rača prijme do pracovného pomeru referenta stavebného úradu. Náplň práce:

 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny podľa § 54 -
  § 70 stavebného  zákona
 • povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
 • povoľuje terénne úpravy podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie  stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby podľa § 84 stavebného zákona,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 • nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa § 86 a 87 stavebného zákona,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88-93 stavebného zákona,
 • nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona,
 • rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa § 102 stavebného zákona,
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad
 
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného alebo právneho smeru
• prax v odbore vítaná
 
Platové podmienky: od 900,- € do 1300,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 
Ďalšie podmienky:
• osobnostné a morálne predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
• organizovanie a plánovanie práce
• analyzovanie a riešenie problémov
 
Ponúkané výhody:
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
• odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
• sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
• možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Všeobecné spôsobilosti:
• komunikácia (jednanie s ľuďmi), samostatnosť, empaticky prístup, ochota pomáhať (zmysel pre
spolupatričnosť), analyzovanie a riešenie problémov
• znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
• vodičský preukaz sk. B
 
Druh pracovného pomeru:
 • hlavný pracovný pomer
 • Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
                                           
Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu:
Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 alebo na nižšie uvedené e-mailové adresy.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá Ing. A. Mrvová, tel. č. 02/49112492, andrea.mrvova@raca.sk 
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk