Voľné miesta v dennom stacionári: Ako to vyzerá počas bežného dňa na Plickovej

Obrázok ku správe: Voľné miesta v dennom stacionári:  Ako to vyzerá počas bežného dňa na Plickovej
03.07.2020 - Služby

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej 18 funguje od roku 2015. Odvtedy mal a má veľa spokojných klientov. Ako to u nich vyzerá a aké výhody denný stacionár ponúka, nám porozprávala vedúca Dagmar Hytková.

Čo môže robiť senior v dennom stacionári? Čo ho čaká a ako vyzerá bežný deň?

Paleta ponúkaných aktivít  je pestrá. Hlavným cieľom nášho stacionára je motto, že starobu treba nielen prežiť, ale si ju aj užiť. Snažíme sa o to, aby klient každý deň prežil plnohodnotne, v dobrej psychickej pohode a súčasne tak predchádzame aj sociálnej izolácii. Každodenný program začíname rannou rozcvičkou, ktorá býva zameraná na dýchanie, precvičenie svalstva celého tela a jemnej motoriky s využitím prvkov jogy.  Medzi každodenné aktivity patrí tiež tréning pamäti a aktivizácia rozumových schopností, pričom spolupracujeme s Centrom Memory.

 Ako u vás prebiehajú aktivity?  Máte spoločné aktivity, alebo aj individuálne?

Po prijatí do denného stacionára pracujeme s klientom individuálne, aby sme zistili, aké má záujmy a v čom je jeho potenciál, v čom ho dokážeme zmobilizovať. Podľa záujmu potom pripravujeme rôzne aktivity. Mávame spoločné programy, ako napríklad rôzne spoločenské akcie, karneval, oslavu Dňa matiek, vianočný večierok, oslavu narodenín alebo 1 až 2-krát mesačne prednášku na nejakú zaujímavú tému. A v rámci celého týždňa je ponuka muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie a reminiscenčnej terapie. Klienti  u nás môžu vyšívať, háčkovať, pliesť, šiť, lúštiť krížovky, máme k dispozícii hlinu, z ktorej klienti tvoria rôzne dekoratívne predmety a potom ich môžu darovať príbuzným. K výtvarnej tvorbe máme pripravené temperové a akrylové farby.  Máme napríklad klientku, ktorá veľmi rada maľuje a vytvorili sme jej u nás v stacionári galériu, kde máme vystavené jej obrazy. Robíme aj individuálne sedenia s klientom, kde sa nám môže vyrozprávať zo svojich problémov a spolu hľadáme cesty a možnosti ich riešenia. Snažíme sa klientom pripraviť program, ktorý bude pre nich zaujímavý a podnetný, pričom rôzne aktivity striedame. Jeden deň je zameraný viac na manuálnu činnosť, v iný deň sa klienti môžu zabaviť, napríklad pri muzikoterapii, alebo si vyberú činnosť podľa vlastného individuálneho záujmu. Keď je dobrá psychická pohoda, zlepšuje sa aj zdravotný stav klientov.
Momentálne máme ambíciu vytvoriť si v areáli stacionára vlastnú bylinkovú záhradku.

Pre koho by mohli byť služby zaujímavé?

Ja si myslím,  že služby denného stacionára môžu byť  zaujímavé pre všetkých. Pre klientov z toho dôvodu, že sa necítia osamelí a u nás sa stretávajú s priateľmi, s ktorými sa dobre cítia. Je to tiež zaujímavé pre deti klientov, lebo sa nemusia o svojich rodičov obávať, sú v bezpečí a vedia, že čas u nás strávia zmysluplne.
Denný stacionár ponúka svoje služby počas pracovných dní v čase od  7.00 hod. do 17.00 hod. a momentálne máme voľné miesta.  Ak máte vy alebo váš rodič/starý rodič záujem navštevovať ho, kontaktujte, prosím, Dagmar Hytkovú na telefónnom čísle 0903 541 254 alebo mailom na dagmar.hytkova@raca.sk.