Všeobecné záväzné nariadenia


Názov Dátum Platnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 31.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.1/2020 z 11. februára 2020 o nájme bytov 01.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2018 z 03. apríla 2018 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Rača. 30.04.2018 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2017 zo 04. júla 2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.08.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača (úpl. zn. v .VZN č. 4/2018 , VZN č. 1/2019 a 12/2020) 23.05.2017 Aktuálne
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.2/2017 z 11. apríla 2017 o zriadení Materskej školy na Novohorskej ulici č. 1 05.05.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 6/2020) 28.02.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach (úplné znenie, v znení VZN 2/2018, VZN č. 4/2019 , VZN č. 7/2020 a VZN 11/2020) 11.12.2012 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2011 z 20. septembra 2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 4/2020) 20.09.2011 Aktuálne
« 1 2