Vyhlasuje sa čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obrázok ku správe: Vyhlasuje sa čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
01.08.2018 - Oznamy

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.