Vyjadrenie k cyklotrase na Peknej ceste

21.12.2018 - Oznamy

Na Peknej ceste je naozaj cyklotrasa navrhnutá, no nie je dokončená, pretože je potrebná úprava projektu vzhľadom na dopravnú situáciu na Peknej ceste. Nakoľko už nie je možné vyznačiť vodorovné dopravné značenie kvôli klimatickým podmienkam, dokončenie odhadujeme v druhom kvartáli roku 2019.
Momentálne bez zvislého dopravného značenia a riadne vyznačeného cyklistického pruhu, cyklotrasa nie je platná.

Magistrát hlavného mesta