Výluka električiek v dňoch 8. a 9. december

03.12.2018 - Oznamy

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že dňa 8. decembra 2018 budú prebiehať úpravy električkovej trate na Dúbravskej radiále v úseku Hanulova - Pri kríži a 9. decembra 2018 budú prebiehať úpravy električkovej trate na Račianskej radiále v úseku Račianske mýto – Vozovňa Krasňany. ​Z toho dôvodu bude celodenne (8. decembra) skrátená premávka električky 5 z Rače iba do Karlovej Vsi. Do Dúbravky bude premávať náhradná autobusová doprava X5.

Viac na:
https://dpb.sk/sk/zmeny-a-obmedzenia/vyluka-elektriciek-v-dubravke-s-nahradnou-dopravou-linky-c-4-5-a-x5


Tiež bude celodenne (9. decembra) vylúčená premávka električiek, ktoré budú nahradené električkovou linkou X a autobusovou linko X3.

Linka č. X3 električka náhradnej dopravy : Rača - Vozovňa Krasňany

Linka č. X3 autobus náhradnej dopravy : Vozovňa Krasňany - Blumentál,

Linka č. 3 obojsmerne : PETRŽALKA, Starý most, Šafárikovo nám., Štúrova, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, VOZOVŇA JURAJOV DVOR a späť

Linka č. 5 okružná trasa : DÚBRAVKA, Saratovská, Karloveská, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, BLUMENTÁL, Vazovova, Krížna, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Karloveská, Saratovská, DÚBRAVKA

Viac na:
https://dpb.sk/sk/zmeny-a-obmedzenia/vyluka-elektriciek-na-racianskej-s-nahradnou-dopravou-linky-c-3-5-x-a-x3