Výmena povrchov na Detvianskej ulici

Obrázok ku správe: Výmena povrchov na Detvianskej ulici
29.07.2020 - Oznamy

Chodníky na Detvianskej ulici sa dočkali opráv, ktoré mestská časť začala dnes, 29. 7. V stredu, 29. 7. začala mestská časť ako správca chodníkov ohraničených ulicami Kubačova/Rustaveliho a Čachtická s kompletnou výmenou povrchu chodníkov po oboch stranách ulice.
Súčasťou rekonštrukcie bude odstránenie súčasného chodníka vrátane asfaltovej i betónovej vrstvy, ich výmena za dlažbu, výmena cestných obrubníkov, debarierizácia priechodov pre chodcov a úprava okolia stromov rastúcich na tomto rekonštruovanom úseku vrátane vodopriespustného pochôdzneho povrchu.
Rekonštrukcia bude realizovaná v súlade s Technickými listami Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vzhľadom na rozsah prác dôjde k výraznej zmene dopravného režimu na Detvianskej. Ukončenie prác na rekonštrukcií očakávame na prelome mesiacov august a september 2020 pričom sa vopred ospravedlňujeme za obmedzenia alebo komplikácie spôsobené stavebnými úpravami.

Cieľom Mestskej časti Bratislava – Rača je vytváranie kvalitných verejných priestorov. Po rekonštrukcii bude výrazne obmedzené parkovanie na Detvianskej, čím veríme, že vytvoríme príjemnejšie miesto v centre Rače, ktoré bude slúžim hlavne peším účastníkom premávky.