Vymenovanie nového poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Rača

Obrázok ku správe: Vymenovanie nového poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Rača
11.04.2017 - Oznamy

Dňa 8.3.2017 zanikol mandát poslanca miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, Ing. Petra Pálku. Podľa ustanovenia § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát“.
Podľa výsledkov zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača zo dňa 15.11.2014, bol prvým náhradníkom vo volebnom obvode 2 Krasňany je PaedDr. Jozef Bratina, ktorý písomne oznámil, že mandát poslanca prijíma.
"Chcel by som sa úprimne poďakovať Ing. Petrovi Pálkovi za jeho prácu v pozícii poslanca, za racionálny a pozitívny prístup. Zároveň by som rád medzi nami privítal PaedDr. Jozefa Bratinu, ktorému vo výkone práce poslanca prajem len tie správne rozhodnutia," povedal starosta Rače Peter Pilinský.